U4-1418 - [6.0.0 b112] This HTML causes Umbraco 6 to crash IIS Express when publishing

Created by Asbjørn Riis-Knudsen 08 Jan 2013, 21:24:42 Updated by Sebastiaan Janssen 10 Jan 2013, 13:22:35

I have a basic Umbraco 6 site with just uComponents and two doctypes. When pasting the following HTML in an RTE and clicking Save and Publish, IIS Epxress crashes. I know this isn't perfect HTML, but v4 handled it without crashing IIS.

Hvis du har spørgsmål vedrørende jernbanehistorien, se mere her.

Danmarks Jernbanemuseum råder over en fremragende samling trykt faglitteratur om jernbaner m.m. i ind- og udland. Meget findes ikke andre steder i landet. Og samlingen udvides løbende ved antikvariske og nye bogindkøb samt donationer. I samlingen findes også en komplet række køreplaner og trykte personalefortegnelser. Samlingen er tilgængelig for publikum efter forudgående aftale via e-mail til jbmuseum@dsb.dk

Danmarks Jernbanemuseum indsamler i almindelighed ikke arkivalier. Det er Statens Arkiver, der er arkivmyndighed for DSB, og derfor skal arkivsager vedr. DSB søges dels i Rigsarkivet og dels i de relevante landsarkiver. Se www.statensarkiver.dk om DSBs arkivalier.

Privatbanernes arkiver befinder sig dels i landsarkiverne og dels andre steder. Oversigt findes i publikationen Arkivernes Informationsserie: Tog og historie. Jernbanearkiver og deres brug. Af Steen Ousager, 1996.

Alligevel er der i tidens løb tilflydt museet materiale i form af "plukarkiver" fra DSB og privatbanerne, hvoraf størstedelen foreløbig er uregistreret og derfor i praksis desværre utilgængelig.

Hertil kommer materiale, som er indsamlet af private og afleveret til Danmarks Jernbanemuseum. Dette er ordnet efter strækninger og privatbaner. Kontakt os på jbmuseum@dsb.dk for konkrete spørgsmål.

Museet modtager med taknemmelighed mere materiale til arkiv og bibliotek.


Tegningssamlingen på Danmarks Jernbanemuseum omfatter i princippet tegninger af alt rullende materiel. Til hvert lokomotiv eller hver vogn hører næsten uendeligt mange detailtegninger. I forbindelse med modelbygning er det oftest tilstrækkeligt at rekvirere kopier af hovedtegningerne. Prisen pr kopi er 300 kr. excl. moms.
Desuden omfatter samlingen sporplaner og i et vist omfang bygningstegninger. Derimod skal bygningstegninger normalt søges i Rigsarkivet, hvor der findes registraturer over tegningsmaterialet.


Billedsamlingen

Danmarks Jernbanemuseum har en omfattende billedsamling - lige fra gamle glaspladenegativer til nyere farvediapositiver, postkort, tryk og malerier.

Det vil være muligt - f.eks. i forbindelse med forskning eller lokal- og personalhistoriske undersøgelser - at se museets samling af fotos om et bestemt emne, eks. en station - eventuelt med tilhørende personale, et lokomotiv eller en vogn, en færge eller en bus. Kontakt museet forud på jbmuseum@dsb.dk for at aftale tidspunkt.

Det er muligt at købe kopier af billederne. Scanning af et foto koster kr. 300 excl. moms til ikke-kommercielle formål. I lav opløsning sendes scanningen som vedhæftet fil i en e-mail. Ønskes en høj opløsning, sendes scanningen på en CD mod et tillæg på kr. 250 excl. moms pr. CD. Affotografering af fotos til papir eller dias foregår efter regning hos fotograf.

En del af museets bedste billeder er gengivet i DSBs 150 års jubilæumsskrift: På Sporet. 1847-1997. Udgivet af Danmarks Jernbanemuseum 1997.


Genstandssamlingen

Ud over de museumsgenstande, der kan ses i museets udstilling, findes der et utal i magasiner. F.eks. uniformer, værktøj, smørekander, lygter, emaljeskilte, inventar fra stationers billetsalg og kontorer, telegrafer og telefoner, rejseudstyr som kufferter og tasker, fagforeningsfaner, modeller af lokomotiver og vogne samt bliktog. Der er ikke adgang til magasinerne, men efter henvendelse på jbmuseum@dsb.dk vil det være muligt at se enkelte genstande. Museet forbeholder sig dog af ressourcemæssige grunde ret til at vurdere, hvilke af den type forespørgsler, der imødekommes.

Samlingen udvides løbende bl.a. ved køb på auktion. Men allerhelst modtager vi genstandene gratis!

Comments

Sebastiaan Janssen 09 Jan 2013, 06:49:25

Reproduced on 6, couldn't repro in 4.11.1.


Sebastiaan Janssen 09 Jan 2013, 11:47:48

Turns out this will happen with any text.. as long as it's long enough. Probably need to update a database field there.. :)


Morten Christensen 09 Jan 2013, 12:46:03

Fixed in changeset 27d89566a5fb


Priority: Critical

Type: Bug

State: Fixed

Assignee: Morten Christensen

Difficulty: Normal

Category: Editor

Backwards Compatible: True

Fix Submitted:

Affected versions: 6.0.0

Due in version: 6.0.0

Sprint:

Story Points:

Cycle: